Dutch Health Hub


Als een van de founders van de Dutch Health Hub zijn wij betrokken bij ontwikkeling in de gezondheidszorg.
Gezamelijk met collega-ondernemers werkten wij reeds aan diverse projecten. Hieronder treft u een indeling van de ontwikkelgebieden:

Pilot 1:
Portaal voor beveiligde patientgegevens (de pilot werkte aan een ontwerp voor borstkanker screening data)

Pilot 2:
Duurzame dataopslag met duizeling wekkende omvang (van terrabytes naar petabytes tot exabytes). Door gedistribueerde dataopslag is een zeer schaalbare oplossing getest en gerealiseerd.

Pilot 3:
Master Patient Index voor het opslaan van geannonimiseerde en gepseudonimiseerde data.

Pilot 4:
Privacy, Security, Governance and Best practise software design.

Inmiddels is dit project beeindigd, mocht u gebruik willen maken van behaalde resultaten van bovenstaande Pilot’s dan helpen wij u graag.

DHH