OpzeggenBijVerhuizing


Uw Organisatie
Uw Adres
PC Woonplaats

Huidige provider
Adres
PC Woonplaats

Uw Plaats, dag maand 20..

Geachte heer/mevrouw,

Het domein xxxxxx.nl dat bij jullie in beheer is zal eerdaags verhuisd worden naar onze nieuwe provider Sisyfus B.V..

Ik verzoek u het token (auth-id) voor de verhuizing aan mij te mailen.

Omdat er na de verhuizing geen belang bij continuering van het account is, zeggen wij, met in achtneming van de opzegtermijn, deze hierbij op.

Met vriendelijke groet,

uw naam
uw functie
uw e-mailadres