Plan


Nieuwe omzet, klanten, producten

Ontwikkeling van producten, klanten en omzet kost tijd. Met producten meer klanten, met klanten meer omzet, met omzet een gezonde groei. Dit  laat de noodzaak voor producten en daarmee het bestaansrecht van de organisatie goed zien.

Dus het begint met producten. Gelukkig hebben we die. We leveren:

  • hosting
  • e-mail
  • domeinregistratie
  • ondersteuning
  • web applicaties (maatwerk)
  • backup
  • analyse
  • advies

Waarin zijn we onderscheidend en kunnen we groeien?

Voor alle hiervoor genoemde producten geldt dat er veel aanbieders (met wisselende kwaliteit) in de markt opereren. Hierbij ervaren we dat het ondoenlijk is om boven het gekrakeel van andere aanbieders uit te komen. Daarbij komt het volume zelden overeen met de kwaliteit van levering.

We hebben ons de afgelopen jaren onderscheiden door het leveren van goede verhouding van prijs en kwaliteit
Daarnaast ontwikkelde we het unieke product Webitems. Met Webitems wordt een integrale oplossing geleverd. Daarbij is het een verbindend element voor ons portfolio.

Webitems is een product dat niet door andere leveranciers geboden wordt. Daarmee zijn we uniek, voor de overige producten verzorgen we de best mogelijke ondersteuning en prestaties, mede door de inzet en diversiteit in mogelijkheden van Webitems.

Omzet

Moeten we dat doen bij nieuwe of oude klanten? Met de visie op groei zijn oude klanten het meest waardevol. Over en weer zorgt dat voor continuiteit en stabiliteit. Ze weten al wat we kunnen. Hierbij zal zeker vertrouwen bestaan voor het product. Voor nieuwe ontwikkeling kan dit echter soms ook belemmerend werken. De onbekendheid van de klant met de laatst ontwikkelde technologie geven een beperkte scope op de bedrijfsvoering. Daarbij bepaalt het grensnut voor de klant de uitkomst van keuze. Ze weten wat je doet, en denken dat dat alles is.

Daarom zullen we ze beter moeten informeren. Zodat we bij bestaande klanten kunnen uitbouwen en bij nieuwe klanten opbouwen. Het voordeel van uitbouwen is een bredere basis. Het voordeel van opbouwen is het nieuwe uitzicht.

Het is van belang dat alle potentiele afnemers weten waar we aan werken en welke relevantie dit voor hen heeft.

Ansoff-Matrix

Markt vs. Product

Product

Voor het merendeel is het bestaande netwerk aangesproken en onze klanten kring geinformeerd met betrekking de features van Webitems. Hiervoor zullen ook diverse media ingezet gaan worden.

Uit de gesprekken daarover valt af te leiden dat het abstractie-niveau van het product de toepassing voor velen in de weg staat. Het is niet altijd gewenst daadwerkelijk “zelf” het product samen te stellen. Men wil, naar ik voorzichtig concludeer, het liefst een kant-en-klare toepassing, veel gemak en graag ook vaak goedkoop.

Ongeacht de markt zal het product deze hobbel moeten nemen. Het moet zichzelf verkopen. Daarmee moet de toetredingsdrempel dusdanig laag worden zodat elke gebruiker ziet wat ze kunnen en moeten doen om er voordeel van te hebben. Dit willen we ondersteunen door demostratie van de werking, invulling van informatie behoefte en voorbeelden.

Markt

Omdat veel imlementaties van het product een licht administratieve functie hebben is het meest waarschijnlijk om daar in de markt meer aansluiting te vinden. In veel (software)branches zijn deze functies gestandaardiseerd door statische oplossingen of vaste samenhangende handelingen. Een standaardproduct doet veel en vaak goedkoop. Maar op het moment dat aanvullende wensen komen, dan wordt het traag en duur.

In tegenstelling tot andere producten die zich ingegraven hebben in een branche of sector; daarmee log en onveranderlijk zijn geworden, is Webitems lichtvoetig en adaptief. Waar veel markten externe invloeden, zoals wijzigende wetgeving, procedurele adaptie of andere traumatiserende verstijving ondervinden kan Webitems hier snel op inspelen.

Maar eerlijk is eerlijk geen product zonder branche. Dus we zullen deze moeten ontwikkelen en daarbij de nodige stapen organiseren. Vanuit ons netwerk gaan we actief over de werking en relevantie van Webitems informeren en daarnaast de betrokken branches penetreren.