Products


Continuiteit is een voorwaarde voor vertrouwen. Hiervoor leveren wij bovenal vasthoudendheid.
U ziet dit terug in meer dan 20 jaar betrouwbare dienstverlening.

Ons reeds volwassen portfolio zal tot de verbeelding gaan spreken als u ziet dat onze oplossingen gericht zijn op blijvende ondersteuning in de volgende diensten:

Software ontwikkeling

Voor het verwerken, opslaan en structureren van gegevens hebben wijWebitems Product Site de afgelopen jaren intensief gewerkt aan een oplossing die aan hoge kwaliteitsnormen voldoet. Het is een on-line portal waarmee op basis van uw data direct uw interactieve website wordt gegenereerd.

Deze oplossing wordt al jaren ingezet voor grote hoeveelheden data en actieve verwerking. (O.a. voor grote institutionele beleggers en financiƫle instellingen)
Het is echter net zo eenvoudig in te zetten voor kleinere toepassingen, zoals een eenvoudige orderverwerking of administratieve afhandeling van zaken.

Analyse

Voor systeemanalyse en ontwerp hebben wij voor veel opdrachtgevers maatwerk geleverd. Dit zorgt voor inzicht in de voorwaarden voor realischtische oplossingen. Met het gewenste voorstellingsvermogen kan een dekkend model voor de nieuwe ontwikkeling samengesteld worden.
Uiteraard geeft dit handvaten voor doorlooptijd en kosten.

Infrastructuur

Gedistribueerde services zorgen voor uitwijk, fail-over en fail-save. Wij hebben ervaring in management, beheer en inrichting van clusters en gedistribueerde systemen.
Wij maken in onze dientsverlening gebruik van een gedistribueerde cloud-omgeving welke volledig in nederland ondergebracht is. Daarbij worden de systemen feitelijk door onszelf onderhouden en pro-actief beheerd. Dit zorgt voor exclusieve inzet van faciliteiten en de hoogste reactietijden op de dienstverlening.